Stichting

Stichting Blijf Vrouw Den Haag zet vrouwen uit deze regio met een levensbedreigende ziekte en die verkeren in sociaal economische moeilijkheden in het zonnetje. Blijf vrouw steunt deze vrouwen met een verwenarrangement of vervult een ultieme wens.

De Stichting legt contact met de doelgroep bereiken via mensen in hun omgeving. Via familieleden of hun artsen of hulpverleners. Zij kunnen iemand aanmelden voor een verwendag dan wel  een arrangement of voor een bijzondere wens.  Deze dagen, arrangementen en wensen worden per persoon op maat samengesteld. Per persoon worden aangesloten partijen als kappers, schoonheidssalons, musea, restaurants, theaters, concertgezelschappen enzovoort ingeschakeld om tot een passend programma te komen.

Van de participerende bedrijven en instellingen wordt geen financiële bijdrage verwacht. De Stichting vraagt  tijd, een product of een dienst om deze vrouwen te helpen. Dit vertegenwoordigt uiteindelijk natuurlijk een bepaalde waarde in euro’s.

Indien het voor een participerend bedrijf moeilijk is om haar diensten in “tijd” en directe uitvoering aan te bieden, zijn donaties vanzelfsprekend ook van harte welkom.

 

Visie

 

Vrouwen die naast een levensbedreigende ziekte tevens kampen met sociaal economische problemen, hebben het dubbel zwaar.
Naast de medisch-technische zorgen en ongemakken kunnen zij zich fysiek en mentaal onvoldoende ontspannen of concentreren op rust en kwaliteit van leven. In geval van gespannen gezinsverhoudingen kunnen zij thuis vaak moeilijk tot rust komen.

Bij een krappe beurs zijn zij niet in staat er even uit te breken. Even weg om in een andere sfeer en omgeving weer nieuwe energie en veerkracht op te doen.Binnen de huidige opzet van de gezondheidszorg zijn hiervoor geen middelen beschikbaar. Particulier initiatief kan hier een duidelijke toegevoegde waarde bieden.

 

Missie

 

Vrouwen met een levensbedreigende ziekte met sociaal economische problemen de gelegenheid bieden zich buitenshuis te ontspannen om zo nieuwe energie en veerkracht op te doen om met hun dubbel zware situatie om te gaan.

 

Doelstellingen

Korte termijn

Het organiseren en kosteloos aanbieden van “verwenmomenten”. In principe voor de betreffende vrouw zelf, eventueel samen met een dierbare of het gezin. Het netwerk van participerende personen, bedrijven en instellingen voortdurend blijven uitbreiden om steeds meer vrouwen uit regio Den Haag te kunnen ondersteunen.

Lange termijn

Het creëren van een plek waar vrouwen met  een levensbedreigende ziekte  in combinatie met zware sociaal economische omstandigheden, samen kunnen komen om hun ervaringen te delen en om informatie over hun ziekte te krijgen door middel van lezingen en workshops. Een plek bovendien, waar zij gezamenlijk of individueel kunnen genieten van ontspannende activiteiten.

Jaarcijfers

Via deze link kunt u onze jaarcijfers bekijken.