Onze vrienden

Ik meld mij ook aan als vriend of vrijwilliger 

In samenwerking met het Haagse bedrijfsleven bieden wij vrouwen met een levensbedreigende ziekte en sociaal economische problemen de gelegenheid zich buitenshuis te ontspannen om zo nieuwe energie en veerkracht op te doen om met hun dubbel zware situatie om te gaan.

Van u als participerend bedrijf, instelling of persoon wordt geen financiële bijdrage verwacht. De Stichting vraagt tijd; tijd om deze vrouwen te helpen. Tijd die uiteraard ook uiteindelijk een bepaalde waarde in euro’s vertegenwoordigt. Indien u moeite heeft om uw diensten in ‘tijd’,aan te bieden, zijn donaties ook van harte welkom.

Door de zeer kleine organisatie waarin het bestuur en haar adviseur alle taken zelf uitvoeren, zonder kantoorruimte en andere aanverwante geldverslindende zaken, is het mogelijk ALLE donaties (in tijd of in geld) te besteden aan de doelgroep.

Partner instellingen

Vrienden van Stichting Blijf Vrouw!

Artiesten