Donaties

U kunt geven met belastingvoordeel middels een periodieke gift of middels een eenmalige gift.

Eenmalige gift

Een eenmalige gift kan ook belastingvoordeel opleveren. Aan het doen van een eenmalige gift zitten financiële beperkingen. U mag ten hoogste 10% van uw drempelinkomen als eenmalige gift in aftrek brengen, met een drempel van 1% (met een minimum van € 60,-).

Voorwaarden voor het aftrekken van een eenmalige gift:

 • U hebt de gift gedaan aan een ANBI, Stichting Blijf Vrouw heeft de ANBI status
 • De Stichting heeft geen persoonlijke tegenprestatie geleverd voor deze gift
 • U kunt met schriftelijke stukken aantonen, dat u giften hebt gedaan (bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
 • Het totale bedrag van uw gift is meer dan het drempelbedrag.
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Meer informatie over het doen van eenmalige giften vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

Periodieke gift

Indien u voornemens bent om Stichting Blijf Vrouw voor een langere periode financieel te ondersteunen, dan kunt u dit doen middels een periodieke gift. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Dit houdt in, dat u bij een schenking aan Stichting Blijf Vrouw onze organisatie dit volledige bedrag ontvangt en dat u, afhankelijk van het geldende belastingtarief en uw leeftijd, een teruggave ontvangt. Deze kan oplopen tot minimaal 15,55 % en maximaal 52% van het geschonken bedrag

De Belastingdienst stelt de volgende voorwaarden aan een periodieke gift:

 • De gift is vooraf vastgelegd bij een notaris;
 • U maakt de gift regelmatig over naar Stichting Blijf Vrouw;
 • De bedragen, die u overmaakt, zijn steeds (ongeveer) even hoog;
 • Het overmaken van de bedragen eindigt uiterlijk bij uw overlijden;
 • De giften doet u minimaal 5 jaar achtereen;
 • Stichting Blijf Vrouw levert u geen persoonlijke tegenprestatie voor uw gift.

De aftrekmogelijkheden voor een periodieke gift zijn ruimer dan die voor gewone giften. U mag altijd het gehele bedrag van de gift aftrekken. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag en geen maximum. Indien u gebruik maakt van een voorlopige teruggave voor de inkomstenbelasting, dan kunt u de gift die u doet, opnemen in de voorlopige teruggave.