Disclaimer

Stichting Blijf Vrouw biedt vrouwen verwenmomenten en vervult wensen en stelt hierbij de privacy van de doelgroep voorop.  Alle informatie van aanmelders en vrouwen uit de doelgroep is vertrouwelijk. Publicatie van verslagen en foto’s van het dagje/avondje uit gebeurt alleen met toestemming van de vrouw in kwestie.

Stichting Blijf Vrouw doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Wij verstrekken of verkopen geen persoons- en adresgegevens aan derden. Alle gegevens die wij van aanmelders en doelgroep vrouwen ontvangen, behandelen wij strikt vertrouwelijk.
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Stichting Blijf Vrouw  niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en er kan aan de inhoud geen enkel recht worden ontleend.

Als u via deze website met ons in contact treedt en u geeft hierbij bepaalde persoonsgegevens op, gebruiken wij deze slechts voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software, is eigendom van Stichting Blijf Vrouw (met uitzondering van de logo’s van onze Vrienden) en valt onder de bescherming van Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Stichting Blijf Vrouw is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd in opdracht van Stichting Blijf Vrouw.